OBAVEŠTENJE u vezi sa bogosluženjima u predstojećem periodu

Draga braćo i sestre, dragi parohijani,Idući u susret Prazniku nad praznicima, Pashi Gospodnjoj, svetom i svetlom Vaskrsenju Hristovom, a imajući istovremeno u vidu stanje pandemije u kojem se nalazimo i zbog kojeg su kako savezne vlasti Nemačke tako i pokrajinske vlasti Bavarske donele određene odluke o merama zaštite, […]

Beseda Cveti

Braćo i sestre,mi danas slavimo, ali istovremeno i zajedno sa Hristom ulazimo, odnosno uspinjemo se ka Jerusalimu iz podnožja genisaretskog jezera gde je on pre toga bio sa svojim učenicima.Juče smo slavili i bili svedoci Lazarevog vaskrsenja, a danas zajedno sa Hristom, činimo uspon ka Jerusalimu. Juče Lazar […]

POMOĆ STARIJIMA i OSTALIM RIZIČNIM GRUPAMA

Draga braćo i sestre,Korona virus je već dugo deo naše svakodnevice, a širi se i dalje. Sada je cilj da se ovo širenje uspori kako bi se zaštitile posebne rizične grupe (npr. starije osobe, osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom i osobe sa hroničnim oboljenjima kao što su kardiovaskularna […]

NEDELJA PETA ČASNOG POSTA – GLUVNA – MARIJE EGIPĆANKE

Beseda paroha augzburškog, oca Nenada ŽivkovićaEvanđelje po Marku, gl. 10, st. 32–45:A kad uzlažahu putem u Jerusalim, Isus iđaše ispred njih, a oni se čuđahu, i za njim iđahu sa strahom. Evo idemo gore u Jerusalim, i Sin Čovječiji biće predan prvosveštenicima i književnicima, i osudiće ga na […]